top of page

Refundacja

NFZ

Dofinansowanie NFZ - jak uzyskać?

 1. Zwróć się do lekarza o wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze. Należy pamiętać o tym, że lekarz pierwszego kontaktu jest uprawniony do wystawiania zleceń tylko na niektóre artykuły (lista kodów i lekarzy uprawnionych kliknij tutaj)

 2. Potwierdź zlecenie do realizacji w oddziale NFZ.
  Jeżeli nie wiesz gdzie potwierdzić zlecenie skontaktuj się z nami.

 3. Przyjdź do sklepu zaopatrzenia medycznego i rehabilitacyjnego Med4U i zrealizuj zlecenie lub staraj się o zwiększenie środków na zalecony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy poprzez dofinansowanie z PCPR lub MOPS.

Dofinansowanie PCPR/MOPS- jak uzyskać?

Jeżeli macie Państwo zlecenie z NFZ i jeszcze go nie zrealizowaliście, możecie Państwo starać się o dofinansowanie w wysokości:

 

 • 100% zapłaconej kwoty wkładu własnego (jeżeli cena nie była wyższa niż określony przez NFZ limit na konkretny produkt),

 • nawet do 150% kwoty limitu określonego przez NFZ dotyczącego konkretnego produktu (jeśli cena zakupu była wyższa niż limit wyznaczony przez Fundusz)

Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest złożenie następujących dokumentów:

 • ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ.

 • zgłoś się do sklepu zaopatrzenia medycznego i rehabilitacyjnego Med4U po fakturę pro forma na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informację o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ).

 • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

 • wniosek o przyznanie dofinansowania, który znajdą Państwo w każdym MOPS czy PCPR.

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Jeśli mają Państwo problem z wpłaceniem wkładu własnego na zakup sprzętu ortopedycznego bądź potrzebują sprzętu rehabilitacyjnego refundowanego przez NFZ, powinni się Państwo zwrócić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub też do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jeżeli produkty te zostały już odebrane, a udział własny wpłacony, mogą Państwo starać się o zwrot pieniędzy z udziału własnego w następującej wysokości:

 • 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeżeli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez Fundusz limitu dotyczącego określonego wyrobu,

 • nawet do 150% kwoty limitu, który określił Fundusz (jeżeli cena zakupu przekroczyła limit wyznaczony przez NFZ)

Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest złożenie następujących dokumentów:

 

 • ksero wniosku (zlecenia) wydanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

 • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej bądź jej opiekuna, w przeliczeniu na jednego członka rodziny, zaliczanego do wspólnego gospodarstwa domowego,

 • faktura na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (na fakturze musi zostać umieszczona informacja o wartości wpłaty własnej oraz wartości refundacji Funduszu),

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu,

 • numer NIP,

 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (można go znaleźć w każdym MOPS/PCPR).

PCPR/MOPS
bottom of page